คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

ที่มาโครงการ

หลังจากเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส. จัดทำ “โครงการบ้านล้านหลัง” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเปิดให้จองสิทธิ์สินเชื่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีประชาชนทั่วประเทศจองสิทธิ์สูงถึง 127,000 ล้านบาท จากนั้น ธอส. ได้เปิดรับยื่นคำขอกู้มาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และโครงการดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 53,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวมเกือบ 40,000 ล้านบาท ใกล้เต็มกรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยเดิมซึ่งกำหนดไว้ที่ 50,000 ล้านบาท

ด้วยความสำเร็จของโครงการระยะแรก และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการดูแลผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้ได้มีที่อยู่อาศัย ที่มั่นคง ราคาไม่แพง ดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ ธอส. สานต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 โดยปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPAของ ธอส. เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวดแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


ขั้นตอนการลงทะเบียน


Q & A


Download Application


🔶 ดาวน์โหลด: GHB ALL ได้ที่


🔶 Add Line GHB Buddy และสมัครใช้บริการได้ที่ https://lin.ee/ErOyx0Lk

Live Chat